اوره(UREA)

اوره یک ترکیب آلی با فرمول شیمیایی 2CO(NH2) می باشد. این ترکیب بی رنگ، بی بو و نسبتاً غیر سمی بوده و دارای حلالیت بالایی در آب می باشد.
از اوره به صورت گسترده ای در کودهای شیمیایی به عنوان یک منبع غنی و مناسب نیتروژن استفاده می شود.
در واقع بیشتر از 90 % از تولید اوره در دنیا به منظور استفاده به عنوان کودهای شیمیایی حاوی نیتروژن می باشد.
در کاربرد های عمومی اوره دارای بالاترین مقدار ازت در میان تمامی کودهای جامد نیتروژنی می باشد.
بر این اساس اوره پایین ترین هزینه های حمل ونقل را به ازای هر واحد از تغذیه نیتروژنی به بار می آورد.
اوره در خاک هیدرولیز شده و به آمونیاک و دی اکسید کربن مبدل می گردد.
آمونیاک حاصل از این فرآیند، توسط باکتری های موجود در خاک به نیترات اکسیده می شود و در نتیجه می تواند توسط گیاه جذب گردد.
اوره همچنین یکی از موارد اولیه مهم در صنایع شیمیایی بوده و در تولید انواع پلاستیک به ویژه رزین های فرمالدئید اوره، انوع چسب همچون اوره فرمالدئید و اوره ملامین فرمالدئید، سیانات پتاسیم و نیترات اوره کاربرد دارد.