Diesel

سوخت گازوئیل (دیزل)، مایعی احتراقی می‌باشد که به طور معمول از تقطیر جزء به جزء ایجاد شده است. محدوده هیدروکربن‌های آن بین C14-C20 و با دامنه جوش 250-385 می‌باشد. سوخت موتورهای دیزلی که برای تامین برق مورد استفاده قرار می‌گیرد، می‌تواند برای مصارف زیر کاربرد داشته باشد:
• بسیاری از تأسیسات صنعتی
• ساختمان‌های بزرگ
• تأسیسات سازمانی
• بیمارستان‌ها
• تأسیسات برق
• مورد استفاده در حمل و نقل
• برای تامین انرژی خودروهای بزرگراهی و موتورهای غیر جاده‌ای مانند ژنراتورها
• کامیون‌ها
• تجهیزات مزرعه، ساخت و ساز و معدن
• کشتی‌ها
• لوکوموتیو
• و ...