PE

پلی اتیلن (PE) یکی دیگر از ترکیبات گرمانرم پلیمری می باشد که با پلیمریزاسیون گاز اتیلن تولید می شود. مهمترین کاربرد این ترکیب در صنعت پلاستیک می باشد. این ترکیب یک مولکول با زنجیره بلندی از اتم های کربن می باشد. پلاستیک های تولید شده از پلی اتیلن(PE) در صنایع متفاوت کاربرد فراوان دارند و دلیل آن هم مقاومت و استحکام این ترکیب می باشد. پلی اتیلن (PE) با فرمول مولکولی (C2H4)n دارای ویژگی های شیمیایی و فیزیکی خاصی می باشد که شامل موارد زیر می باشد:
• نقطه ذوب معادل 110 درجه سانتیگراد یا 230 درجه فارنهایت
• دانسیته آن 975/0 گرم بر سانتی متر مکعب
• وزن مولکولی آن در فرم های متفاوت آنها مختلف می باشد و می تواند بین 30000-6000000 گرم بر مول
• دمای جوش پایین