رعایت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در عین حفظ کیفیت از ارزش‌های اصلی شرکت توسعه انرژی عمران ایده است به طوری‎که ارتقا و بهبود دائمی اجرای پروژه‌ها در مناطق حساس و حیاتی را به عنوان یکی از اهداف اصلی خود قرار داده است. توسعه انرژی عمران ایده در اجرای تمام فعالیت‌ها و پروژه‌ها اولویت اول را به این اصل می‌دهد که نباید آسیبی به هیچ فرد و هیچ بخشی از محیط‎زیست و ثروت‌های ملی وارد شود. این ارزش‌ها در شرکت توسعه انرژی عمران ایده شعار نیست بلکه در حکم باور و اعتقاد است. اکتشاف پاکیزه انرژی و رعایت ارزش‌ها و اهداف مربوط به تولید، ما را وادار می‌سازد که تمام تلاشمان را به بهترین نحو ممکن برای مشتریان خود و نسل‌های آینده به کار بگیریم. ارزش‌های ما بیانگر این باور است که ما هستیم و به پیش خواهیم رفت و خوب می‎دانیم که کامیابی ما با حمایت از مردم ایران، مشتریان، پیمانکاران و شرکاء تجاری که عملیات اجرایی شرکت توسعه انرژی عمران ایده را پشتیبانی می‌کنند، محقق می‌شود. پایبندی و تعهد به پذیرش مسئولیت و پاسخگویی و نیز پیمودن مسیر توسعه پایدار باعث شده ‌است که توسعه انرژی عمران ایده تمام تلاش خود را به کار گیرد تا مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط ‎زیست را اجرا کند و آن را ارتقا دهد. علاوه بر این پتروپارس لازم می‌داند که سامانه‌های مدیریت کیفیت را در تمام سطوح به اجرا بگذارد. برای اطمینان از اجرای موفقیت‎ آمیز سامانه‌های مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط‎زیست در تمام ساختار شرکت توسعه انرژی عمران ایده، حداکثر تلاش خود را به کار بسته‌ایم تا رهنمودها و روش‌ها و شیوه‎نامه‌های متنوعی را تدوین و اجرا کنیم. این روش‌ها و شیوه‎نامه‌ها با هدف اجرای بهینه کار، مطابق استاندارهایISO 9001:2108 یا ISO HSE-MS، ISO 14001:2018 ،ISO 45001:2108 تدوین شده‌اند. آمار عملکرد HSEQ در سال‌های گذشته شاهدی بر تلاش‌ها و پایبندی‌ پتروپارس به این اصول است.
Wave Wave

نقش مدیریت HSEQ در توسعه انرژی عمران ایده

کاهش هزینه‌ها و عواقب جبران ‎ناپذیر اقتصادی و مسائل مربوط به بهداشت منابع انسانی ناشی از هر حادثه‌ای
توجه ویژه در اجرای پروژه‌ها به مسائلی همچون رشد اقتصادی، توسعه اجتماعی، حفاظت از محیط ‎زیست برای توسعه پایدار
پشتیبانی از بهداشت و ایمنی کارکنان و ارتقای آن
حفاظت از منابع طبیعی و زیرساخت‌های انرژی به هنگام اجرای پروژه‌ها
به حداقل رساندن آثار نامطلوب صنعت در محیط‎ زیست و افزایش جنبه‌های سودمند آن با حصول اطمینان از ایمنی کامل و کیفیت جامع در تمام پروژه‌ها
کسب اعتبار و نام ‎آوری برای شرکت از طریق دستیابی به نتایج بهینه کیفی، اجرای ایمن پروژه‌ها و تعالی سازمانی
توسعه منابع انسانی پایدار و ایمن‎سازی محیط کار
بهره‌گیری از شکل‌های جدید تکنولوژی در حوزه HSE