تلفن +9821 40880522
آدرس شرکت تهران، میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان خدامی، ساختمان فونیکس، طبقه سوم، واحد 32
کد پستی 1994815590
ایمیل info(@)ideaenergy.ir