متیل استات (METHYL ACETATE)

از این ماده به عنوان لاک پاک کن یا رقیق کننده رنگ و رزین استفاده می شود. همچنین این ماده به عنوان یک واسط در جهت تولید دارو، چرم مصنوعی و طعم‌دهنده سنتزی بکار گرفته می‌شود. استفاده زیاد آن در تولید رنگ‌ها، رزین‌ها و پوشش‌ها به دلیل عدم وجود مواد آلی فرار در آن و در نتیجه سرعت تبخیر بالای آن است.