شرکت توسعه انرژی عمران ایده دارای تجارب ارزشمندی در زمینه برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های مرتبط با مسئولیت‌های اجتماعی و حرکت به سوی توسعه پایدار و دیگر جنبه‌های مختلف همانند حفاظت از محیط زیست، محیط کار، بازار، صنعت و جامعه است. و مطابق سیاست‌های کلان وزارت نفت و نیرو در زمینه مسئولیت اجتماعی، افتخار آن را داشت تا با فرهیختگان نفت و گاز و پتروشیمی همراه و همگام شود. برای ایجاد ارتباط و تعامل با نهادها و سازمان‌های داخلی و خارجی و به منظور یکسان سازی اقدامات عملی کمیته مسئولیت اجتماعی (CSR) در شرکت توسعه انرژی عمران ایده ایجاد شد. مسئولیت و وظیفه اصلی این کمیته ایجاد توازن بین سیاست ذی نفعان از طریق سیاستگذاری و یکسان‎سازی کنش‌های اجتماعی داوطلبانه و برنامه‌های اقتصادی و محیط‎زیستی همگام با سیاست‌ها، فرهنگ و ارزش‌های بنیادین شرکت توسعه انرژی عمران ایده است، به نحوی که با شفافیت و مسئولیت‎پذیری در برابر جامعه، نام شرکت و تصور عامه مردم از مجموعه سازمانی شرکت ارتقا یابد و توسعه پایدار شرکت توسعه انرژی عمران ایده محقق شود.